Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín-ul.Železničná, Sereď

[2021-02-05]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín-ul.Železničná, Sereď PDF [199 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond