Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 20 m2 drevín - Sereď Námestie republiky

[2020-07-16]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 20 m2 drevín - Sereď Námestie republiky PDF [416 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond