Verejná vyhláška o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby - stavebník NB SERVICES s.r.o.

Verejná vyhláška o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby - stavebník NB SERVICES s.r.o.
[2023-04-20]

Prílohy

  • Verejná vyhláška o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby - stavebník NB SERVICES s.r.o. PDF [207 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond