Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania
[2023-03-02]

Prílohy

  • Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania PDF [881 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe