Zverejnenie stavebného povolenia na stavbu „Obytný súbor Prúdy, SO.05 Objekty dopravnej infraštruktúry“, stavebník Haus Land s.r.o. Sereď - podľa § 69 ods.3 stavebného zákona.

[2022-03-21]

Prílohy

  • Zverejnenie stavebného povolenia na stavbu „Obytný súbor Prúdy, SO.05 Objekty dopravnej infraštruktúry“, stavebník Haus Land s.r.o. Sereď - podľa § 69 ods.3 stavebného zákona. PDF [674 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond