SPP- distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava- oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská cesta - 2.sc, UO02696 líniová stavba v meste Sereď. Ulice: Trnavská cesta, D.Štúra, Cukrovarská, Vinárska,

[2020-06-23]

Prílohy

  • SPP- distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava- oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská cesta - 2.sc, UO02696 líniová stavba v meste Sereď. Ulice: Trnavská cesta, D.Štúra, Cukrovarská, Vinárska, PDF [384 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond