Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Michal Pavelka

[2018-03-13]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018