Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Sereď

[2018-01-18]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018