Komisie Mestského zastupiteľstva v Seredi

Komisie MZ v Seredi - volebné obdobie 2022 – 2026

 

Rokovací poriadok komisií

 • Rokovací poriadok komisií pri mestskom zastupiteľstve v Seredi PDF [464 KB]
 • Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Seredi PDF [482 KB]
 
Legislatívno – právna komisia
Zloženie komisie:
PREDSEDA: JUDr. Edita Červeňová
ČLENOVIA:
 • JUDr. PhDr. Marek Tóth
 • JUDr. Michal Irsák
 • JUDr. Martin Takáč
 • JUDr. Martin Hudák PhD.
 • Mgr. Peter Janda
TAJOMNÍČKA: Eva Kavoňová
 
Komisia finančná a majetková
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Mgr.  Tomáš  Karmažín
ČLENOVIA:
 • Ing.  Martina Hilkovičová
 • Mgr. Matej Godáň
 • Ing. Bystrík Horváth
 • Ing. Denisa Gajdová  PhD.
 • Ing. Bohdan Terneny
 • Ing. Norbert Kalinai
 • Dušan Irsák 
TAJOMNÍČKA: Martina Klinková
 
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Ing. Ján Himpán
ČLENOVIA: 
 • Ing. Rastislav  Jurina PhD.
 • Ing. Jozef  Sečen
 • Mgr. Matej Godáň
 • Oľga Buchová
 • Erik  Štefanek
 • Ing. arch. Róbert Kráľ
 • Bc. Adrián  Ševeček, MPA
 • Ing. Lukáš  Nešťák 
TAJOMNÍČKA: Ing. Marianna Grillová
 
Komisia sociálna a bytová
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Mgr. Ján Jankulár 
ČLENOVIA: 
 • Bc. Anton Dúbravec
  Vlasta Gašparíková
  Bc. Regina Kružlíková
  Mgr. Lucia  Vargová Droppová
  Jozef Valábek
  PhDr. Zuzana Macurová
  PhDr. Mária Holičová
  Bc. Gabriela Gálová
TAJOMNÍČKA: Ing. Mária Mrnková
 
Komisia školská a športová
Zloženie komisie:
PREDSEDA: PaedDr. Slávka Kramárová
ČLENOVIA: 
 • Bc. Anton Dúbravec
  prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.
  Erik Štefanek
  Jozef Blaho
  Mgr. Martin Lámala
  Božena Vydarená
  Ing. Martin Slahučka
  Ing. Stanislav Horváth
TAJOMNÍČKA: Mgr. Jana Vadovičová
 
Kultúrna komisia
Zloženie komisie:
PREDSEDA:
Ing. Martina Hilkovičová
ČLENOVIA:
 • Bc. Miroslava Sabová Dudášová
 • Patrik Eckert
 • DiS. Art. Dagmar Šajbidorová
 • Antónia Bánovská
  Ing. Marcel Červenka
  Mgr. arch. Rastislav Petrovič
  Mgr. Ivana Gálusová
  Tomáš Šesták, BBA.
TAJOMNÍČKA: Karmen Vavrová
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Zloženie komisie:
PREDSEDA: JUDr. PhDr. Marek Tóth
ČLENOVIA: 
 • JUDr. Edita  Červeňová
 • Mgr. Tomáš  Karmažín
 • PaedDr. Slávka   Kramárová
 • JUDr. Michal  Irsák 
TAJOMNÍČKA: Eva Kavoňová
Posledná aktualizácia: 2024-05-16