Komisie Mestského zastupiteľstva v Seredi

Komisie MZ v Seredi - volebné obdobie 2018 – 2022

 

Rokovací poriadok komisií

  • Rokovací poriadok komisií pri mestskom zastupiteľstve v Seredi PDF [570 KB]
  • Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Seredi PDF [482 KB]
 
Legislatívno – právna komisia
Zloženie komisie:
PREDSEDA: JUDr. Edita Červeňová
ČLENOVIA: JUDr. Michal Irsák, JUDr. Zuzana Pastuchová, JUDr. Miloš Klenovič, JUDr. Martin Takáč, JUDr. Martin Hudák, JUDr. PhDr. Marek Tóth
TAJOMNÍČKA: Martina Hilková
 
Komisia finančná a majetková
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Ing. Bystrík Horváth
ČLENOVIA: Ing. Martina Hilkovičová, Mgr. Tomáš Karmažín, Ing. Norbert Kalinai, Dušan Irsák, Ing. Peter Štibrányi, Ing. Mária Jandová, Mgr. Anna Lomenová, Ing. Branislav Karmažín
TAJOMNÍČKA: Darina Nagyová
 
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Ing. arch. Róbert Kráľ
ČLENOVIA: Milan Buch, Dušan Irsák, Ing. Ondrej Kurbel, Ing. Ivan Sklenár, Ing. Zuzana Slahučková, Ing. arch. Dominika Vyhlídalová, Ing. Rastislav Jurina, Peter Sabo
TAJOMNÍK: Adrián Ševeček
 
Komisia sociálna a kultúrna
Zloženie komisie:
PREDSEDA: Mgr. Pavlína Karmažínová
ČLENOVIA: Bc. Anton Dúbravec, Ing. Mária Fačkovcová, Mgr. Tomáš Karmažín, Mgr. Marta Némethová, PhDr. Zuzana Macurová, Vlasta Gašparíková, Mgr. Arch. Rastislav Petrovič, Jozef Valábek
TAJOMNÍČKA: Ing. Mária Mrnková
 
Komisia školská, športová a bytová
Zloženie komisie:
PREDSEDA: PaedDr. Slávka Kramárová
ČLENOVIA: Ing. Norbert Kalinai, Pavol Kurbel, Róbert Stareček, PhDr. Michal Hanus, MUDr. Miroslav Bucha, Ing. Mária Fačkovcová, Ing. Ondrej Kurbel, Božena Vydarená
TAJOMNÍČKA: Mgr. Jana Vadovičová
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Zloženie komisie:
PREDSEDA: JUDr. Michal Irsák
ČLENOVIA: Mgr. Marcel Královič, PaedDr. Slávka Kramárová, Mgr. Tomáš Karmažín, Dušan Irsák, Ing. Norbert Kalinai, Pavol Kurbel
TAJOMNÍČKA: Jarmila Kolláriková
 
 
Posledná aktualizácia: 2020-04-30