• 22. december 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [246KB]