Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “

[2017-12-22]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018