• 15. december 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - vyhlásenie

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - vyhlásenie

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [216KB]