Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - vyhlásenie

[2017-12-15]

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - vyhlásenie

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018