• 22. august 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “ - podľa § 42 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb.

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [181KB]