Zverejnenie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “ - podľa § 42 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb.

[2017-08-22]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018