Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu

[2018-11-21]

Prílohy

  • Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu PDF [187 KB]
  • Príloha č.1 – Žiadosť o dotáciu DOCX [20 KB]
  • Príloha č.1 – Žiadosť o dotáciu ODT [8 KB]
  • Príloha č.2 – Zúčtovanie dotácie DOCX [18 KB]
  • Príloha č.2 – Zúčtovanie dotácie ODT [5 KB]
  • Príloha č.3A – INDIVIDUÁLNE ŠPORTY Plnenie kritérií výzvy XLSX [23 KB]
  • Príloha č.3B – KOLEKTÍVNE ŠPORTY Plnenie kritérií výzvy  XLSX [23 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond