Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: PaedDr. Slávka Kramárová
ČLENOVIA: Mgr. Marcel Královič, Mgr. Tomáš Karmažín, Dušan Irsák, Ing. Norbert Kalinai, Pavol Kurbel, 
Ing. Mária Fačkovcová, JUDr. PhDr. Marek Tóth 
TAJOMNÍČKA: Jarmila Kolláriková
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Posledná aktualizácia: 2021-04-27