Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: 
JUDr. PhDr. Marek Tóth

ČLENOVIA:
JUDr. Edita  Červeňová
Mgr. Tomáš  Karmažín
PaedDr. Slávka   Kramárová
JUDr. Michal  Irsák
 
TAJOMNÍČKA:
Jarmila Kolláriková
 

Náplň práce

Sústreďuje písomné oznámenia primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sú podávané v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, preskúmava a predkladá podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Posledná aktualizácia: 2022-11-30