• 10. júl 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / - Verejná vyhláška oznámenie o začatí územného konania „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď – SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, SO 603.9 – Navrhované VN rozvody“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [418KB]