• 10. júl 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou na stavbu : MTS_GA_KBV_SOMANA_Sereď pre navrhovateľa : Slovak telekom a.s. Bratislava

  • Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou na stavbu : MTS_GA_KBV_SOMANA_Sereď pre navrhovateľa : Slovak telekom a.s. Bratislava

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [200KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [436KB]