• 02. júl 2018 (pondelok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu "Rekonštrukcia a modernizácia ul. Novomestská“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [603KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [149KB]
Zmluva o dielo .pdf Dokument vo formáte pdf [538KB]
Zmluva o dielo .docx [37KB]
Výkaz výmer .pdf Dokument vo formáte pdf [419KB]
Výkaz výmer .xlsx [25KB]