Správa majetku Sereď s.r.o. - Základné informácie

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď

IČO: 46 439 773
DIČ: 2820006002
IČ DPH: SK 2820006002
zapísaná okr.súd Trnava číslo vložky: 28462/T
Štatutárny orgán:

Meno : Ing. Tibor Krajčovič
Funkcia : konateľ
Vek : 48 rokov
Vzdelanie: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska Fakutla
Zamestnania pred nástupom do funkcie: finančný manažér CAIB, interný auditor
Členstvo v obchodných spol. a neziskových organizáciách pred nástupom do funkcie: UniCredit CAIB Slovakia, a. s.
Email: sms.konatel@gmail.com

banka: č.ú. 5022197572/0900
webové sídlo: www.sms.sered.sk
Výpis z obchodného registra Dokument vo formáte pdf [882KB]
Vyhlásenie o vklade nehnuteľností do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. Dokument vo formáte pdf [76KB]

Kníhkupectvo Slnečnica
Portál odpadového hospodárstva mesta Sereď
www.tisicluditisicoci.eu
VODNÝ HRAD
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Sereď
BEZPEČNÉ MESTO
Firmy v Seredi
www.ovce.sk
www.ziss.sk
ZLATÝ ERB
www.navstevalekara.sk
www.hiphopfakulta.sk
www.zodpovedne.sk
www.stopline.sk
www.rtvkrea.sk