NAŠA DOMOVÁ SPRÁVA, s.r.o.

Obchodné meno: Naša domá správa, s.r.o.
Sídlo: Legionárska 1127, 926 01 Sereď
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Vložka číslo: 33496/T
IČO: 47 582 031
DIČ: 2023981080
Štatutárny orgán:

Meno : Ing. Miroslav Marko
Funkcia : konateľ
Vek : 49 rokov
Vzdelanie: Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu
Zamestnania pred nástupom do funkcie: finančný manažér
Členstvo v obchodných spol. a neziskových organizáciách pred nástupom do funkcie: žiadne
Email: marko@mbps.sk

Spoločníci: Mestský bytový podnik Sereď, spol.s.r.o - 85 % a Mesto SEREĎ 15 %
Poruchy: 0903 952 417, bartosova@domovasprava.eu
Predpis úhrad za služby spojene s bývaním: 0911 928 558, mandakova@domovasprava.eu; jamrichova@domovasprava.eu
Web adresa: www.mbps.sk


Predmet podnikania/činnosti/:
  • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • Prenájom hnuteľných vecí
  • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  • Reklamné a marketingové služby