MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK SEREĎ

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK SEREĎ Obchodné meno: Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Sídlo: Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Vložka číslo: 1945/T
IČO: 34138561
DIČ: 2020372134
IČ DPH: SK 2020372134
Štatutárny orgán:

Meno : Ing. Tibor Krajčovič
Funkcia : konateľ
Nástup do funkcie: 1.12.2017
Vek : 50 rokov
Vzdelanie: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta, podnikateľské financie a burzovníctvo
Zamestnania pred nástupom do funkcie: mesto Sereď – prednosta Mestského úradu Sereď, Správa majetku Sereď, s.r.o. - konateľ, finančný riaditeľ UniCredit CAIB
Členstvo v obchodných spol. a neziskových organizáciách pred nástupom do funkcie: Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR

Spoločníci: Mesto SEREĎ 100 %
tel.: 031/788 1521-29
fax.: 031/789 2316
Web adresa: www.mbps.sk
Email: mbps@mbps.sk

Predmet podnikania/činnosti/:
 • Správa bytového a nebytového fondu a zariadení na výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
 • Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
 • Montáž určených meradiel
 • Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
 • Upratovacie a čistiace práce
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov