MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V SEREDI

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi Dokument vo formáte pdf [195KB]

Harmonogram rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi


09.02.2017
10.04.2017
27.04.2017
22.06.2017
21.09.2017
09.11.2017
14.12.2017

Okrem uvedených termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú tieto zvolávané i podľa aktuálnej potreby.

VOLEBNÝ OBVOD 1

ULICE: Dolnostredská, Kostolná, Mládežnícka, Mlynárska, Novomestská, Považský breh, Cukrovarská, Kukučínova, Školská, D.Štúra, Fándlyho, Bratislavská, Kasárenská, Malý Háj, Nový Majer, Pažitná, Poľná, Pribinova, Trnavská cesta, Vonkajší rad, Garbiarska, Nám. Slobody, Parková, Starý most, Šintavská
JUDr. Michal Irsák Ing. Bystrík Horváth PhDr. Michal Hanus
JUDr. Michal Irsák
SMER - sociálna demokracia
0903/414523
mail
Ing. Bystrík Horváth
Slovenská národná strana
0908/715706
mail
PhDr. Michal Hanus
Nezávislý kandidát
0903/245853
mail
Michal Koričanský MUDr. Miroslav Bucha Daniela Matušková
Michal Koričanský
Nezávislý kandidát
0907/330091
mail
MUDr. Miroslav Bucha
Nezávislý kandidát
0905/303567
mail
Daniela Matušková
Nezávislý kandidát
0905/697865
mail
Pavlína Karmažínová Mgr. Marcel Královič Pavol Kurbel
Bc. Pavlína Karmažínová
Nezávislý kandidát
0905/733822
mail
Mgr. Marcel Královič
SMER - sociálna demokracia
0907/742722
mail
Pavol Kurbel
KDH, Zmena zdola, DÚS
0905/626236
mail

VOLEBNÝ OBVOD 2

ULICE: Dolnomajerská, Legionárska, M.R.Štefánika, A.Hlinku, Čepeňská, Kúpeľné nám., Pekárska, Poštová, SNP, Spádová, Vinárska, Záhradná, Jesenského, Komenského, Železničná, Hornomajerská, Hviezdoslavova, F.Kráľa, Jilemnického, Krásna, Nová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, Šulekovská, Vysoká
Ing. Marek Lovecký Božena Vydarená Róbert Stareček
Ing. Marek Lovecký
Strana TIP
0905/700141
mail
Božena Vydarená
Nezávislý kandidát
0908/119295
mail
Róbert Stareček
SMER - sociálna demokracia
0905/563946
mail
Bc. Ľubomír Veselický Ing. Iveta Belányiová Bc. Anton Dúbravec
Bc. Ľubomír Veselický
SMER - sociálna demokracia
0905/592707
mail
Ing. Iveta Belányiová
SMER - sociálna demokracia
0903/418085
mail
Bc. Anton Dúbravec
Nezávislý kandidát
0905/262273
mail

VOLEBNÝ OBVOD 3

ULICE: Dlhá, Hrnčiarska, I.Krasku, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Malá ulička, Obežná, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Športová, Topoľová, Vojanská, 8.mája, Dolnočepeňská, Družstevná, Kuzmányho, Matičná, Murgašova, Sládkovičova, Stromová, Svätoplukova, Š.Moyzesa, Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Lúčna, Pionierska, Mierová, Severná, Strednočepeňská, Tehelná, Vážska, Veterná, Hornočepeňská
Milan Buch Dušan Irsák Mgr. Tomáš Karmažín
Milan Buch
SDKU - DS
0905/787192
mail
Dušan Irsák
SMER - sociálna demokracia
0905/605088
mail
Mgr. Tomáš Karmažín
SIEŤ
0905/845971
mail
  Mgr. Marta Némethová  
  Mgr. Marta Némethová
SMER - sociálna demokracia
0907/264658
mail