DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA

rok 2018

Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2018 Dokument vo formáte pdf [111KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2018 Dokument vo formáte pdf [119KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2018 Dokument vo formáte pdf [198KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2018 Dokument vo formáte pdf [199KB]

rok 2017

Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2017 Dokument vo formáte pdf [99KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2017 Dokument vo formáte pdf [120KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2017 Dokument vo formáte pdf [215KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2017 Dokument vo formáte pdf [210KB]
Kritériá na prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2017 Dokument vo formáte pdf [139KB]
Kritériá na prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2017 Dokument vo formáte pdf [137KB]

rok 2016

Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2016 Dokument vo formáte pdf [103KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2016 Dokument vo formáte pdf [110KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2016 Dokument vo formáte pdf [207KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2016 Dokument vo formáte pdf [215KB]

rok 2015

Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2015 Dokument vo formáte pdf [182KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2015 Dokument vo formáte pdf [192KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2015 Dokument vo formáte pdf [204KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2015 Dokument vo formáte pdf [56KB]

rok 2014

Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2014 Dokument vo formáte pdf [199KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2014 Dokument vo formáte pdf [261KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2014 Dokument vo formáte pdf [261KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2014 Dokument vo formáte pdf [59KB]

rok 2013

Prerozdelenie a schválenie dotácií na prípravu osláv 700. výročia zmienky o Seredi 2013 Dokument vo formáte pdf [410KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2013 Dokument vo formáte pdf [312KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2013 Dokument vo formáte pdf [399KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2013 Dokument vo formáte pdf [264KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2013 Dokument vo formáte pdf [58KB]

rok 2012

Prerozdelenie a schválenie dotácií na prípravu osláv 700. výročia zmienky o Seredi 2012 Dokument vo formáte pdf [387KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2012 Dokument vo formáte pdf [130KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2012 Dokument vo formáte pdf [385KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2012 Dokument vo formáte pdf [164KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na oblasť mládeže 2012 Dokument vo formáte pdf [184KB]

rok 2011

Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2011 - 3. zmena Dokument vo formáte pdf [174KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2011 - 2. zmena Dokument vo formáte pdf [134KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2011 - 1. zmena Dokument vo formáte pdf [134KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2011 Dokument vo formáte pdf [134KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na kultúru 2011 Dokument vo formáte pdf [393KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na sociálnu oblasť 2011 Dokument vo formáte pdf [164KB]

rok 2010

Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2010 - 3. zmena Dokument vo formáte pdf [129KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2010 - 2. zmena Dokument vo formáte pdf [132KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2010 - 1. zmena Dokument vo formáte pdf [135KB]
Prerozdelenie a schválenie dotácií na šport 2010 Dokument vo formáte pdf [127KB]