Basketbal

AŠK Lokomotíva Sereď


AŠK LokomotívaAdresa: ul M.R.Štefánika 2997, 926 01 Sereď
Web: www.lokosered.sk
Facebook: https://www.facebook.com/bkasklokosered
Prezident AŠK: Marián Majerník
 
 
Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch s právnou subjektivitou.
 

AŠK tvoria športové kluby:


BK Lokomotíva
Basketbalový klub
predseda: Marián Majerník
email: majernik.gastro@gmail.com
 
 
Klub turistiky
predseda: Bohuš Láštic
email: zuzanalasticova@gmail.com
 
Klub rekreačného športu
predseda: Albert Kudela
email:  albert.kudela@gmail.com
 
AŠK sa stará o rozvoj športu v meste Sereď v tých odvetviach, v ktorých vyvíjajú svoju činnosť ŠK AŠK, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho športu a na zlepšovanie jeho podmienok.
 
 
AŠK LokomotívaAŠK LokomotívaAŠK LokomotívaAŠK LokomotívaAŠK LokomotívaAŠK LokomotívaAŠK Lokomotíva
 
 
Posledná aktualizácia: 2024-02-29