Kritériá pre posudzovanie súladu sociálnej služby s KPSS

Mesto Sereď v zmysle § 83 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje kritériá pre posudzovanie súladu poskytovanej sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Sereď.
 

Posudzovanie súladu sociálnej služby s KPSS

  • Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023 PDF [1.05 MB]
  • Kritériá pre posudzovanie súladu poskytovanej sociálnej služby s KPSS PDF [283 KB]
Posledná aktualizácia: 2020-10-01