Komisia školská, športová a bytová

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: PaedDr. Slávka Kramárová
ČLENOVIA: Ing. Norbert Kalinai, Pavol Kurbel, Róbert Stareček, PhDr. Michal Hanus, Ing. Mária Fačkovcová, Ing. Ondrej Kurbel, Božena Vydarená
TAJOMNÍČKA: Mgr. Jana Vadovičová
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Posledná aktualizácia: 2022-03-01