Komisia finančná a majetková

Zloženie komisie

PREDSEDA: 
Mgr. Tomáš Karmažín
 
ČLENOVIA:
  • Ing. Martina Hilkovičová
  • Mgr. Matej Godáň
  • Ing. Bystrík Horváth
  • Ing. Denisa Gajdová  PhD.
  • Ing. Bohdan Terneny
  • Ing. Norbert Kalinai
  • Mgr. Lukáš Sojka
  • Dušan Irsák
 
TAJOMNÍČKA:
Martina Klinková
 

Náplň práce

Prerokováva materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypracováva k nim stanoviská, odporúčania. Jedná sa o materiály týkajúce sa nakladania s nehnuteľnými a hnuteľnými vecami, vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávok a iných majetkových práv.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Posledná aktualizácia: 2024-04-22