Legislatívno – právna komisia

Zloženie komisie

PREDSEDA: 
JUDr. Miloš  Klenovič
 
ČLENOVIA:
JUDr. Edita Červeňová
JUDr. PhDr. Marek Tóth
JUDr. Michal Irsák
JUDr. Martin Takáč
JUDr. Martin Hudák  PhD.
Mgr. Peter Janda
 
TAJOMNÍČKA:
Eva Kavoňová
 

Náplň práce

Zaujíma odborné stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď, k materiálom predkladaným na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa týkajú najmä nakladania s majetkom mesta a noriem, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie chodu mesta a mestského zastupiteľstva.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 2023-09-27