AKCIE A INVESTÍCIE

Dodanie svetelného informačného panelu nad hlavný vstup do MsÚ v Seredi

Dátum pridania: 26.11.2019
Kategória: Modernizácia
Lokalita: Mestský úrad
Termín: november 2019
Počas rekonštrukcie obvodových plášťov budovy mestského úradu bolo modernizované aj označenie svetelným nápisom na vchode do budovy. Realizovala firma Roland Lauko - UNO v sume 2 230 Eur s DPH.
 

Dodanie svetelného informačného panelu nad hlavný vstup do MsÚ v Seredi