AKCIE A INVESTÍCIE

Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ul. č. 4305 v Seredi

Dátum pridania: 18.10.2022
Kategória: Modernizácia
Lokalita: Čepenská
Termín: prvý polrok 2022
Rekonštrukciou mestských nájomných  bytov boli vymenené okná, balkóny, lodžie, strecha, budova bola zateplená, vznikol moderný bezbariérový vstup, obnovila sa plynoinštalácia, zdravotechnika, elektroinštalácia spoločných priestorov a bleskozvod. Rekonštrukciu realizovala firma STAVOMAL Slovakia, spol. s.r.o., Galanta v sume 378 438,67 eur s DPH.
 
Financovanie: Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu Čepeňská ul. č. 4350: 30-tisíc eur; Rezervný fond mesta Sereď: 20-tisíc eur;  Fond rozvoja bývania mesta Sereď: 41 238,67 eur. Rezervný fond mesta Sereď hradil práce nad rámec plánovaného projektu (rekonštrukcia strechy budovy): 55-tisíc eur.
 

Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ul. č. 4305 v Seredi