Kancelária prednostu MsÚ

Tomčányi Martin, Ing.

primátor mesta

Kancelária: 22
Klapka: 233

031 789 2470
0905 601 174
primator@sered.sk

Veselický Ľubomír, Bc.

zástupca primátora

Kancelária: 24
Klapka: 234

031 789 2934
0905 592 707
viceprimator@sered.sk

Račák Miroslav, Mgr.

referent krízového riadenia

Referát: referát krízového riadenia
Kancelária: 36
Klapka: 110

Kolláriková Jarmila

asistentka primátora

Referát: sekretariát primátora
Kancelária: 21
Klapka: 232

031 789 2470
primator@sered.sk