Zimná údržba komunikácií

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií slúži pre organizáciu včasného a dostatočného odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období. Rieši rozsah a spôsob zabezpečenia výkonu zimnej údržby na pozemných komunikáciách v meste. Zimná údržba začína dňa 15.11. a končí 15.03.
 
Vybavuje:
#####KONTAKT20#####
 
#####KONTAKT18#####
 

Zimná údržba

 
 
Posledná aktualizácia: 2018-11-14