Zimná údržba komunikácií

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií slúži pre organizáciu včasného a dostatočného odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období. Rieši rozsah a spôsob zabezpečenia výkonu zimnej údržby na pozemných komunikáciách v meste. Zimná údržba začína dňa 15.11. a končí 15.03.
 
Vybavuje:
 
#####KONTAKT98#####
 
Klinková Martina
tel. č. 031/7892094, klapka 101
tel. č. 031 789 6033
tel. č. 031 789 2392
e-mail: mu@sered.sk
Kancelária č. 26
 

Zimná údržba

 
 
Posledná aktualizácia: 2023-11-09