Zber triedených odpadov

Zloženie triedených odpadov

 
Triedený odpad je komunálny odpad vytriedený na jeho oddeliteľné recyklovateľné zložky (plast, papier, sklo, kovy, oleje a tuky, textil, elektroodpady a batérie, nebezpečné odpady, textil, drevo a na rodinných domoch aj rastlinný bioodpad), ktorý skončí v systéme triedeného zberu, špeciálnych nádobách alebo vreciach a následne sa po recyklácii alebo energetickom spracovaní využíva opäť ako výrobok, pohonná hmota alebo energia. 
Triedenie odpadov znižuje ekonomické a ekologické dopady odpadového hospodárstva na spoločnosť a je preto veľmi dôležité pre náš život a budúcnosť. 
Všetky triedené odpady môžu občania odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.
 

Systém zberu triedených odpadov z domácností

 
  KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
Vrecia RD streda každý týždeň Papier, plast, sklo, kovové obaly Vyložením vriec pred svoj dom do 6 hodiny rannej.
1100 l nádoby na papier BD streda každý týždeň Papier Vložením papiera alebo vriec s papierom do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na sklo BD po naplnení podľa potreby Sklo Vložením skla do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na plasty a kovové obaly BD streda každý týždeň Plast a kovové obaly Vložením plastu a kovových obalov alebo vriec s týmto odpadom do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na textil a obuv v uliciach mesta po naplnení podľa potreby Textil a obuv Vložením vriec s týmto odpadom do 1100 l nádob.
800 l nádoby na PET flaše s jedlým olejom v uliciach mesta po naplnení podľa potreby Jedlé oleje a tuky v PET flašiach Vložením uzavretej PET flaše s jedlým olejom a tukmi do 800 l nádob.
 
Najbližšie termíny zberu :
08.28.2019 (Streda), 09.04.2019 (Streda), 09.11.2019 (Streda), 09.18.2019 (Streda), 09.25.2019 (Streda), 10.02.2019 (Streda), 10.09.2019 (Streda), 10.16.2019 (Streda), 10.23.2019 (Streda), 10.30.2019 (Streda), 11.06.2019 (Streda), 11.13.2019 (Streda), 11.20.2019 (Streda), 11.27.2019 (Streda), 12.04.2019 (Streda), 12.11.2019 (Streda), 12.18.2019 (Streda), 12.23.2019 (Pondelok)
Posledná aktualizácia: 2019-03-19