Kancelária prvého kontaktu

Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách.
Kancelária prvého kontaktu sa nachádza vo vestibule mestského úradu vpravo.
 
Služby poskytované v kancelárii prvého kontaktu:
  • Príjem žiadostí, písomností
  • Príjem námetov, pripomienok, podnetov, pochvaly, alebo kritiky na činnosti súvisiace so samosprávou
  • Poskytovanie tlačív k žiadostiam
  • Osvedčovanie listín a podpisov
  • Poskytovanie informácii o samospráve mesta Sereď
  • Poskytovanie propagačných materiálov

Kancelária prvého kontaktu:
Podateľňa 031/ 789 23 93 e-mail: podatelna@sered.sk
Ústredňa 031/789 23 93
Osvedčovanie listín a podpisov 031/ 789 23 93 
Posledná aktualizácia: 2024-04-17