Tlačivá, žiadosti

Tlačivá pre daňové priznanie

 

Tlačivá k miestnemu poplatku za komunálne odpady

 

Referát životného prostredia

 

Tlačivá k malým zdrojom znečistenia ovzdušia

 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

 

Organizačné oddelenie

 

Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu

 

Oddelenie rozvoja mesta

 

Právny a majetkový referát

Posledná aktualizácia: 2018-08-08