Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - "Kaštieľ v Seredi, SO-10 Káblová prípojka VN, SO-11 Káblové rozvody NN, SO -12 Káblové prípojky NN, PS-01 Trafostanica 2x630 kVA, 22/0, 420kV na uliciach Podzámska, Topoľová, Športová, Pod hrádou"

[2024-05-23]

Prílohy k správe

  • Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - "Kaštieľ v Seredi, SO-10 Káblová prípojka VN, SO-11 Káblové rozvody NN, SO -12 Káblové prípojky NN, PS-01 Trafostanica 2x630 kVA, 22/0, 420kV na uliciach Podzámska, Topoľová, Športová, Pod hrádou" pdf [616823KB]