Prerušenie dodávky elektrickej energie

[2024-05-21]
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava týmto oznamuje prerušenie elektrickej energie z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu:
Dňa 27.,28.,29.,30., máj 2024 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. na ul. Štefana Moyzesa č. 21, 22, 23, 24, 25

Prílohy k správe