Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa I/62 Sereď most ev.č. 62-013

[2023-09-22]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa I/62 Sereď most ev.č. 62-013 pdf [635033KB]