Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemky na Trnavskej ulici - žiadateľom - manželom Rafaelovi Pappovi a Márie Pappovej

[2023-05-24]

Prílohy k správe

  • Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemky na Trnavskej ulici - žiadateľom - manželom Rafaelovi Pappovi a Márie Pappovej pdf [642585KB]