Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - Slovak Telekom, a.s.

[2023-04-20]

Prílohy k správe

  • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - Slovak Telekom, a.s. pdf [221404KB]