Oznámenie o vykonaní orezu drevín a kríkov v kat. úz. Horný Čepeň a Šintava

[2023-03-21]

Prílohy k správe

  • Oznámenie o vykonaní orezu drevín a kríkov v kat. úz. Horný Čepeň a Šintava pdf [87061KB]