Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja

[2023-03-01]

Prílohy k správe

  • Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja pdf [443662KB]