Porucha telefónnych liniek MSP a MsÚ

[2023-02-23]
Z dôvodu poruchy na telefónnej sieti nie sú k dispozícii pevné linky MsÚ a MSP.
V prípade nutnosti kontaktujte MsP na čísle 0903 434 768.
V pracovnej dobe mobilné linky zamestnancov MsÚ uvedené na https://www.sered.sk/s7_kontakty.