Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - ZŠ J. Fándlyho Sereď

[2023-02-22]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - ZŠ J. Fándlyho Sereď pdf [199719KB]