Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - STROJSERVIS SK spol. s r.o.

[2023-02-17]

Prílohy k správe

  • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - STROJSERVIS SK spol. s r.o. pdf [218558KB]