VZN č. 2/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď

[2023-02-13]

Prílohy k správe

  • VZN č. 2/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď pdf [317565KB]