VZN č. 1/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších predpisov

[2023-02-13]

Prílohy k správe

  • VZN č. 1/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších predpisov pdf [274521KB]