Jarný zber objemných odpadov 2023

[2023-02-10]

ZÓNA 1

ULICE : ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepeňská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Konvalinková, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Nezábudková, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, SNP, Starý most, Strednočepeňská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská, Športová, Topoľová, Tulipánová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.

 
ZBER ELEKTROODPADU (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, svietidlá a pod. ... );  zber autobatérií
27. februára 2023
 
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU (sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  matrace, okná, dvere, radiátory a pod. ... ); PNEUMATIKY NIE!
Nábytok prosím rozložte na čo najmenšie časti, v prípade vyloženia nadmerného množstva odpadu pred jedným rodinným domov, bude odvezený objemný odpad maximálne do objemu 4 m3! V prípade potreby vypratania celých garáží či rodinných domov majú občania celoročne k dispozícii Zberný dvor mesta Sereď. Ďakujeme, že ho využívate.
6. marca 2023
 

ZÓNA 2

 
ULICE: ul. A. Hlinku, Bratislavská, Cukrovarská, Čepeňská, Dolnočepeňská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jarná, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Komenského, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Malý Háj, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, M.R. Štefánika, Nám. Slobody, Nová, Novomestská, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Poľná, Považsky breh, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
 
ZBER ELEKTROODPADU (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, svietidlá a pod. ... );  zber autobatérií
28. februára 2023
 
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU (sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  matrace, okná, dvere, radiátory a pod. ... ); PNEUMATIKY NIE!
Nábytok prosím rozložte na čo najmenšie časti, v prípade vyloženia nadmerného množstva odpadu pred jedným rodinným domov, bude odvezený objemný odpad maximálne do objemu 4 m3! V prípade potreby vypratania celých garáží či rodinných domov majú občania celoročne k dispozícii Zberný dvor mesta Sereď. Ďakujeme, že ho využívate.
8. marca 2023
 
ZBER SA USKUTOČNÍ NA KONKRÉTNEJ ULICI VŽDY IBA JEDENKRÁT! ULICE SA NEBUDÚ PRECHÁDZAŤ OPAKOVANE! ŽIADAME PRETO OBČANOV, ABY DODRŽALI TERMÍNY ZBERU A SVOJ ELEKTROODPAD A OBJEMNÝ ODPAD VYLOŽILI PRED RODINNÉ DOMY NAJNESKÔR V DEŇ ZBERU DO 6:00 RÁNO!
 
Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď

Prílohy k správe